torek, 23. julij, 2024

Reference

Reference s področja opravljanja dejavnosti projektiranja objektov v obdobju od leta 2002 - 2012

Projektant ELEKTROENERGETIKA, d.o.o. in Franc JUVAN, univ.dipl.inž.el., kot odgovorni projektant je opravljal navedeno dejavnost na naslednjih področjih oz. objektih v zadnjh letih:

Objekti 110 kV in več:

 1. Kontrola statike DV 2x110 kV Beričevo – Grosuplje, ELES (september 2002)
 2. Kontrola statike DV 2x110 kV Kleče - Mavčiče, ELES (september 2002), 3,300.000
 3. DV 110 kV Vučja vas – Beltinci, PID, DARS (oktober 2002)
 4. Projekt izvedenih del PID za DV 110 kV – Ojačitev izolacije na DV 110 kV Ljutomer – Murska Sobota (november 2002), DARS
 5. Križanja elektroenergetskih vodov z AC Šentvid - Koseze, PGD, PZI, PZR, DARS (maj 2003, maj 2004)
 6. Križanja elektroenergetskih vodov z HC Draženci Ptuj, IP, DARS (maj 2003), 3,100.000
 7. Ojačitev DV 110 kV Ilirska Bistrica – Matulji (CRO), PZI, ELES (september 2003),
 8. Križanja elektroenergetskih vodov z HC Draženci Ptuj, PGD, PZI, PZR, DARS (oktober 2004)
 9. Križanje DV 110 kV Ljutomer – Lendava z AC Lendava – Pince, DARS (januar 2005)
 10. Preureditev DV 110 kV RTP Kidričevo – RTP Ptuj; DARS (januar 2005)
 11. Križanje DV 110 kV Ljutomer – Lendava z AC Lendava – Pince, DARS (januar 2005)
 12. Rekonstrukcija RTP 110/10 kV Trnovlje, PZI, Elektro Celje, d.d. (april 2004)
 13. Rekonstrukcija RTP 110/10 kV Lava, PZI, Elektro Celje, d.d. (april 2004)
 14. Kontrola statike DV 2x110 kV Kleče – Škofja Loka, PZI, PZR; ELES (april 2005)
 15. Kontrola statike DV 2x110 kV Škofja Loka - Okroglo, PZI, PZR; ELES (april 2005)
 16. Zahodna obvoznica Maribor, preureditev DV 2x110 kV RTP Maribor – RTP Pekre, DV 110 kV RTP Pekre – RTP Maribor 1,2; ELEKTRO MARIBOR, ELES, (avgust 2005)
 17. DV 2x110 kV Kleče – Trbovlje, preureditev razpetine SM97-98, PZI, PZR; ELES (maj 2005)
 18. DV 220 kV Podlog – Beričevo, sanacija razpetine SM77-78, zamenjava jeklenega jambora, PZI, PZR; ELES, (julij 2006)
 19. DV 2x110 kV Beričevo – Grosuplje, preureditev DV na območju zadrževalnika Bič, PGD, PZI; Občina Grosuplje, (julij 2006)
 20. DV 110 kV Šoštanj – Podlog I, II, sanacija razpetin med SM21-23, IP, PZI, PZR; ELES, (september 2006)
 21. DV 2x110 kV za RTP 110/20 kV Dravograd, PZI, PID (februar 2008)
 22. DV 2x110 kV Kleče – Okroglo, odcep Mavčiče, kontrola statike (junij 2008)
 23. DV 2x110 kV Kleče – Okroglo, odcep Škofja Loka, kontrola statike (junij 2008)
 24. DV 110 kV Sevnica – Brestanica, sanacija razpetine SM 99, PZI (oktober 2008)
 25. DV 110 kV Podlog – Lava – Šentjur, kontrola statike z ojačitvami (oktober 2008)
 26. Južna obvoznica Maribor, preureditev DV 2x110 kV RTP Pekre – RTP Maribor 3,4, DV 110 kV RTP Maribor – RTP Pekre 1, DV 110 kV RTP Maribor – RTP Pekre 2 (december 2008)
 27. DV 110 kV Šoštanj – Podlog, ELES, sanacija SM5, PZR, PZI, PID, (avgust 2009)
 28. DV 110 kV Trbovlje – BeričevoI, SM6-SM8 in DV 110 kV Trbovlje – Beričevo II, SM6-SM7, zamenjava vodnikov, PZI, PID, ELES, (maj 2010)
 29. RTP 110/20 kV Radvanje, obnova RTP, načrt gradbenih in strojnih konstrukcij, Elektro Maribor, vzankanje priključnih DV 110 kV v RTP Radvanje in RTP Tezno
 30. DV 110 kV Gorica – Ajdovščina, postavitev SM69A, Eles, PZI, (avgust 2012)

Večji objekti nizke in srednje napetosti:

 1. Priključni DV in mreža KB 20 kV do TP1-6 v Poslovni coni Arnovski gozd, SKB, Vegrad Velenje (julij 2000, december 2003)
 2. Križanja električnih vodov z AC A10 KOPER - LENDAVA, odsek 7/1 Blagovica – Lukovica, DV 20 kV DOMŽALE – TUHINJ – sprememba V3, V4 z odcepom za TP ŽIROVŠE, V2d z odcepom za TP PODSMREČJE, (julij 2002), DARS
 3. Križanja elektroenergetskih vodov z AC Šentvid - Koseze, PGD, PZI, PZR, DARS (maj 2003, maj 2004)
 4. DV, KB 20 kV za TP Bencinski servis Cikava, PGD, PZI, PZR, DARS (februar 2004)
 5. DV, TP 20/0,4 kV, NNO Mrakov Graben, PGD, PZI, Elektro Celje, d.d. (maj 2004)
 6. DV, TP 20/0,4 kV, NNO imeno Lovski dom, PGD, PZI, Elektro Celje, d.d. (maj 2004)
 7. Križanja elektroenergetskih vodov z HC Draženci Ptuj, PGD, PZI, PZR, DARS (oktober 2004)
 8. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku AC Vransko - Blagovica IDP, PGD, PZI (maj 2004), DARS
 9. Ureditev križanja elektroenergetskih vodov 10, 20 in 0,4 kV kV s polnim priključkom Celovške ceste, DARS, IDP, PGD, PZI, PZR, PID (2008, 2009)
 10. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku AC pred predorom Karavanke IDP, PGD, PZI, PZR, PID (2007-2009), DARS
 11. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku AC in HC Ljubljanski ring, IDP, PGD, PZI, PZR, PID (2006-2011), DARS
 12. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku AC Postojna - Kozina IDP, PGD (maj 2007), DARS
 13. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku HC Razdrto – Vipava, IDP, PGD, PZI, PZR, PID (2007-2009), DARS
 14. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku AC Pesnica - Slivnica IDP, PGD (april 2008), DARS
 15. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku HC Vrtojba – vipava, IDP, PGD, PZI, PZR, PID (2009), DARS
 16. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku HC Pernica - Pince IDP, (marec 2010), DARS
 17. Napajanje naprav spremenljive prometne signalizacije (SNVP) na odseku AC Koper - Izola IDP, PGD, PZI (april 2010), DARS
 18. Ureditev križanja elektroenergetskih vodov 10, 20 in 0,4 kV kV z AC Draženci – MMP Gruškovje, DARS, PGD (november 2011, 2012)

Področje projektiranja zunanjih razsvetljav:

Področje obsega načrte razsvetljav lokalnih ter občinskih cest ter načrte razsvetljav regionalnih in avtocest za investitorja DRSC in DARS.

Večji projekti so bili naslednji:
 1. Cesta R3-696/7912 Velenje – Škale v km 1+800, razsvetljava ceste in krožišča, PGD, PZI, PZR, DRSC (avgust 2002)
 2. Razsvetljava priključka na AC Celje – Vzhod, IDP, PGD, avgust 2002), DARS
 3. Rekonstrukcija glavne ceste G1-4, odsek 1260 zg. Dolič - Velenje od km 10+720 do km 11+290, razsvetljava ceste in krožišča, PGD, PZI, PZR, DRSC (avgust 2004)
 4. Cesta R2-425, ods. 1267 Šoštanj – Pesje v km 0+00 do km 0+150 R2-425, ods. 1419 Pesje - Velenje v km 0+00 do km 1+835 R2-425, ods. 1269 Pesje - Gorenje v km 0+00 do km 0+150 Krožišče Pesje, (maj 2005), PGD, PZI, PZR, DRSC
 5. Razsvetljava ceste Rekonstrukcija glavne ceste G1-4 Odsek 1260 Zg. Dolič - Velenje, Šaleška cesta s krožišči, od km 11+244 do km 11+480 (julij 2005), PGD, PZI, PZR, DRSC
 6. Krožno krožišče na cesti R2-447/0288 Šempeter – Latkova vas v km 5+848, načrt razsvetljave krožišča, DRSC, (maj 2008)

Področje splošnih in tehnoloških napeljav:

Področje obsega načrte:

 • napeljav elektroinštalacij v stanovanjskih in poslovnih objektih
 • splošnih in tehnoloških napeljav vključno z napeljavami krmiljenja za številne vodovodne sisteme
 • splošnih in tehnoloških napeljav kotlovnic, plinskih kotlovnic ter merilno regulacijskih postaj
 • postavitev MFE


  Povpraševanje

  O podjetju

  Podjetje Elektroenegetika d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s projektiranjem, tehničnim svetovanjem, ter izvajanjem.

    Več o podjetju >>

  Dejavnosti

  • Elektroenergetski objekti
  • Razsvetljave javnih površin
  • Načrtovanje električnih napeljav
  • Načrtovanje tehnoloških napeljav
  Več o dejavnostih >>

  Reference

  Nov steber SM69A na DV 110 kV Gorica – Ajdovščina

  Nov steber SM69A na DV 110 kV Gorica – Ajdovščina, avgust 2012
  Več o referencah >>

  Kontakt

  Elektroenergetika d.o.o.
  Prešernova cesta 8
  3320 Velenje

  T: +386 (0)3 898 48 18
  E: info@elektroenergetika.si

  Stopite v stik z nami >>